Samen werken aan een schoon Rivierenland

Samen werkenaan een schoon rivierenland

Samen werken
wij aan een schoon
Rivierenland in:

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

2009-05-04  De zijlader verovert de straat

De zogenaamde ‘zijlader’ zal vanaf de komende weken steeds meer in het straatbeeld van Rivierenland te zien zijn.

De zogenaamde ‘zijlader’ zal vanaf de komende weken steeds meer in het straatbeeld van Rivierenland te zien zijn. De zijlader is een huisvuilwagen met een grijparm, waarmee het afval vol automatisch ingezameld wordt. Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) vervangt de traditionele huisvuilwagen door de zijlader om de arbeidsomstandigheden van haar personeel te optimaliseren en om de bedrijfsvoering efficiënter en doelmatiger te laten verlopen. Bij de verdere implementatie van deze nieuwe inzamelmethode is de medewerking van burgers noodzakelijk.

Nieuwe routes met zijlader

In week 22 en 24 gaat AVRI vier extra zijladers inzetten in een groot aantal wijken van de gemeenten Geldermalsen, Neder-Betuwe, Culemborg, Tiel en Buren. Zowel de grijze container voor restafval als de groene container voor gft-afval zullen vanaf dan met behulp van de zijlader worden geleegd. Tot dusver werd hier het afval nog ingezameld door een huisvuilwagen met achterbelading. De inzameldagen blijven ongewijzigd. Wel kan het tijdstip waarop de container wordt geleegd anders zijn dan gebruikelijk. De container moet daarom uiterlijk om 07.30 uur aan de straat staan. De inwoners die dit betreft, ontvangen binnenkort een folder met uitleg in de brievenbus.

Nieuwe aanbiedregels

Om de inzameling van containers met de zijlader goed te laten verlopen, vraagt AVRI om de medewerking van de betreffende inwoners. De introductie van de zijlader heeft namelijk een aantal gevolgen voor de plek en de manier waarop de containers aan de straatkant moeten worden aangeboden. De nieuwe aanbiedregels worden toegelicht in de folder die de betreffende inwoners binnenkort in de brievenbus ontvangen.

Voordelen zijlader

De zijlader wijkt af van de bekende, traditionele huisvuilwagen. De auto heeft een grijparm, die vanuit de cabine automatisch te bedienen is. Met deze grijparm kan de chauffeur de container oppakken, legen en terugzetten. Hier is, behalve de chauffeur, geen mankracht meer bij nodig. AVRI gaat over op  zijbelading, omdat deze methode veel minder belastend is voor haar personeel. De grijparm doet het zware werk, waardoor AVRI als werkgever beter kan voldoen aan de normen voor arbeidsomstandigheden. Daarnaast draagt verdere mechanisering van de inzameling bij aan een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering.

Toekomst

AVRI was het eerste afvalbedrijf dat negen jaar gelden proef ging draaien met de zijladers. In het begin was het even wennen, maar tegenwoordig hebben de chauffeurs het besturen van dit type huisvuilwagen uitstekend onder de knie. Vanwege het succes van deze inzamelmethode gaat AVRI uiteindelijk alle achterbeladers vervangen door zijladers.

Naar boven Pagina printen Home