Samen werken aan een schoon Rivierenland

Samen werkenaan een schoon rivierenland

Samen werken
wij aan een schoon
Rivierenland in:

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

2008-03-28  AVRI behaalt opnieuw milieucertificaat

AVRI heeft in februari opnieuw de milieunorm ISO 14001 behaald. Dat betekent dat we goed omgaan met het milieu en de milieuvoorschriften. De controle werd uitgevoerd door een externe onderzoeker van een certificatie-instelling.

De onderzoeker voerde gesprekken met een aantal mensen bij AVRI en keek rond bij de afvalverwerking en de milieustraat. De inspectie richtte zich op het voorkomen van incidenten die een negatief effect op bodem, lucht of water kunnen hebben. Ook werd goed bekeken of medewerkers weten wat ze moeten doen bij een incident en of bijvoorbeeld een ehbotrommel, brandblusser en de vluchtwegen in orde zijn.

We doorstonden deze controle glansrijk, zodat we nu weer voor de komende drie jaar in het bezit zijn van drie ISO-certificaten. Deze gelden voor de milieustraat in Geldermalsen, voor de verwerking van riool-, kolken- en gemalenslib en voor de acceptatie, overslag, bewerking en stort van afval op het terrein aan de Meersteeg.

Naar boven Pagina printen Home