Samen werken aan een schoon Rivierenland

Samen werkenaan een schoon rivierenland

Samen werken
wij aan een schoon
Rivierenland in:

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

2008-02-05  Wijziging Verordening Afvalstoffenheffing

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in haar vergadering van 17 december 2007 besloten tot een wijziging in de Verordening Afvalstoffenheffing 2007.

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in haar vergadering van 17 december 2007 besloten tot een wijziging in de Verordening Afvalstoffenheffing 2007.

Het betreft hier het eerste en tweede lid van artikel 9. De invorderingstermijnen wijzigen van één naar twee termijnen en de automatisch incasso van tien naar acht termijnen.

De Verordening Afvalstoffenheffing 2007, met het gewijzigde artikel 9, is opvraagbaar bij AVRI, de heer R. de Kruijff, telefoon (0345) 58 53 58.

Naar boven Pagina printen Home