U ontvangt deze e-mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief van AVRI.
Mocht u deze mail niet goed kunnen lezen, dan kunt u de online versie bekijken.

AVRI E-nieuwsbrief
nr. 3 - week 50 '08
Grof huishoudelijk afval? Liever zelf brengen!
AVRI blijft bij Regio Rivierenland
Stickers op al uw eigen containers!
Jammer, luierafval niet meer apart
Hoe goed scheidt de Rivierenlander zijn afval
Afvalkalenders 2009, net even anders!
Vraag & Antwoord
Grof huishoudelijk afval? Liever zelf brengen!
Tien euro voorrijkosten betalen en minimaal twee weken
wachttijd voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval. Niet iedereen was er blij mee, toen AVRI twee jaar gelden dit tarief en de wachttijd introduceerde.
 


AVRI blijft bij Regio Rivierenland
Het verzelfstandigingsproces van AVRI tot een overheids-NV is stopgezet. Het bestuur van Regio Rivierenland, waar AVRI onderdeel van uitmaakt, is tot deze conclusie gekomen omdat er onvoldoende steun was onder de negen aangesloten gemeenten voor de omvorming van AVRI tot overheids-NV.
 


Stickers op al uw eigen containers!
Beschikt u over eigen afvalcontainers? Dan hebt u onlangs een brief met adressticker(s) van ons ontvangen. Wij vragen in deze brief de stickers op uw afvalcontainers te plakken. Voor elke afvalcontainer is er één bij­behorende sticker. 
 


Jammer, luierafval niet meer apart
Vanaf 1 januari 2009 kunt u niet meer met uw luierafval naar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen en buurthuizen. Ook de speciale containers voor luierafval op de AVRI-milieustraten gaan weg.
   


Hoe goed scheidt de Rivierenlander zijn afval
Ieder jaar doet AVRI onderzoek naar het scheidingsgedrag van Rivierenlanders. De cijfers van 2008 laten zien dat we het in Rivierenland over het algemeen lang niet slecht doen. Alhoewel met name de glasinzameling achterblijft en wel een zetje in de goede richting kan gebruiken. 
 Let op: openingstijden rond feestdagen
18 december
In verband met de kerstviering voor het personeel, zal AVRI op donderdag 18 december haar deuren om 15.00 uur sluiten. Dit geldt voor de milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel, het afvalverwerkingsterrein De Meersteeg in Geldermalsen, het kantoor en de inzameldienst.

31 december
Op 31 december sluiten de milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel om 12.00 uur. Het afvalverwerkingsterrein De Meersteeg, het kantoor en de inzameldienst sluiten die dag om 15.00 uur.  
 


Afvalkalenders 2009, net even anders!
Dit jaar ziet uw afvalkalender voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval er anders uit dan voorgaande jaren. We hebben de tien belangrijkste afvalstromen op een rijtje gezet. Zo ziet u in één oogopslag hoe u verschillende soorten afval het beste bij AVRI kunt aanbieden en/of door ons aan huis op kunt laten halen.
   Vraag & Antwoord
Gaat AVRI kunststof verpakkingen apart inzamelen?
Op dit moment ziet het ernaar uit dat wij dit per 1 januari 2010 gaan doen. Dit lijkt voorlopig ook de datum waarop gemeenten verplicht worden om kunststof verpakkingen uit huishoudens gescheiden in te zamelen.
 


Afvalstoffenheffing 2009
Bij het verzenden van deze AVRIonline is het exacte tarief van de afvalstoffenheffing voor 2009 nog niet bekend. De verwachting is, dat het tarief iets zal stijgen, ondanks de besparingen die zijn gerealiseerd met bijvoorbeeld de invoering van het tarief grof huishoudelijk afval. De belangrijkste oorzaak van de stijging is de sterk dalende papierprijs en de compensatie van de stijging van het prijsindexcijfer.

Papier- en textielcontainers
even weg rond feestdagen
AVRI brengt alle openbare wijkcontainers voor papier- en textiel (en op sommige locaties de glasbak) in de week voor kerst tijdelijk naar een veiliger haven. Zo wil AVRI de containers met inhoud beschermen tegen mogelijk vandalisme. In de eerste week van januari zet AVRI alle containers weer terug op hun plaats.

 

AVRIonline is een uitgave van Afvalverwijdering Rivierenland. Met deze digitale nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking in regio Rivierenland. Voor vragen of opmerkingen over de digitale nieuwsbrief, stuur een mail naar de sitebeheer@avri.regiorivierenland.nl